Xốp Foam/ Xốp hơi

1-1 of 1

Xốp Foam cuộn 0.5mm

MÃ SẢN PHẨM FOAM05
Trọng lượng 8,00 lb
Kích thước (m2) 1.400,00 x 1.400,00 x 600,00 (W/H/L)
* Prices bao gồm cả thuế VAT, plus shipping