Màng PE

1-3 of 3

Băng dính OPP Trong

MÃ SẢN PHẨM BDOPP001
Trọng lượng 23,00 lb
Kích thước (m2) 22,00 x 22,00 x 22,00 (W/H/L)
* Prices bao gồm cả thuế VAT, plus shipping